--

-
-


-
-
Ajánlatkérők részére vállaljuk:
Előző oldal
A becsült érték meghatározástól a szerződéskötésig a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatását, amely magában foglalja minden előírt dokumentum előállítását (részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívások, összegezések, tájékoztatók, jegyzőkönyvek, bírálati lapok, stb.)
A dokumentáció szerződés-tervezetének elkészítését (például: vállalkozási, szállítási, tervezési, megbízási szerződések, stb.)
A közbeszerzési terv, szabályzat elkészítését
Jogi képviseletet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt


közbeszerzési jogi tanácsadást az ajánlat összeállítása során
ajánlattevő képviseletét jogorvoslati eljárásban
Ajánlattevők részére vállaljuk: