Ingatlan ügyek: lakás és egyéb ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (vétel, ajándékozás, csere, stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, valamint teljes körű jogi tanácsadás és földhivatal előtti ügyvédi képviselet, a tulajdoni lap beszerzésétől, az új tulajdonos tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig, közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek, társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet, a társasházakkal kapcsolatos, jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben, lakásokhoz, egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése, lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése, lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek, teljes körű földhivatali ügyintézés.

Előző oldal